A homevision.hu oldalon szereplő tervek ára az alábbiakat tartalmazza:

I. TERVCSOMAG:

 • Alaprajzok, M=1:50
 • Metszetek, szükséges számú min. 2 db, M=1:100
 • Homlokzatok, M=1:100
 • Szerkezeti műszaki leírás

ÁRA: 570.000,- Ft + ÁFA
A tervek telekre adaptálása ebben az esetben a vevő feladata.


II. BEÉPÍTHETŐSÉGI VIZSGÁLAT

Cégünk lehetőséget kínál arra, hogy Ön a vásárlást megelőzően felmérhesse, az Ön által kiválasztott terv adaptálható-e telkére. Az előzetes vizsgálat az alábbiakat tartalmazza:

 • Helyszíni szemle
 • Helyi építési előírások megvizsgálása
 • Főépítészi egyeztetés a tervről.
 • Írásos építészi összefoglaló szakvélemény.

Amennyiben a kiválasztott terv nem felel meg az adott telekre, szakembereink kérésre segítenek abban, hogy terveink közül melyik építhető meg a telekadottságok figyelembe vételével.
Amennyiben Ön később ugyanerre a telekre építészeti tervcsomagot vásárol, a beépíthetőségi vizsgálat árának 50%-át a tervcsomag árába beszámítjuk.

ÁRA: 100.000,- Ft + ÁFA

III. ÉPÍTÉSZETI TERVCSOMAG:

1.1 Építész tervcsomag:

 • Aláírólap tervjegyzékkel
 • Helyszínrajz, M=1:500
 • Kitűzési helyszínrajz, M=1:500
 • Utcakép, M=1:200
 • Alaprajzok, M=1:100
 • Szükséges számú metszetek, M=1:100
 • Csomóponti részletrajzok
 • Homlokzatok, M=1:100
 • Külső látványtervek
 • Belső látványtervek (tájékoztató jellegű)
 • Építész műszaki leírás
 • Konszignációk (nyílászárók, lakatos szerkezetek)
 • Terv feltöltése az E-építési naplóba ill. ETDR rendszerbe

1.2 Tartószerkezeti (statikus) tervcsomag

 • A tartószerkezeti terv tartalma a következő:
 • Tartószerkezeti műszaki leírás
 • Alapozási terv, vasalási és részlettervek
 • Födémtervek, vasalási és részlettervek
 • Vasbeton részlettervek
 • Tartószerkezeti mennyiségkiírás

1.3 Épületgépészeti, épületvillamossági tervcsomag

 • A kötelezően elkészítendő épületgépészeti, épületvillamossági tervcsomag minimális tartalma a következő:
 • Az egyszerű bejelentéshez szükséges épületgépészeti, épületvillamossági leírás
 • Hőellátás, fűtés, elektromos berendezések leírása

1.4 Főépítészi egyeztetés

 • A kiválasztott otthon környezetbe illesztése szempontjából – egyszerű bejelentéshez kötött eljárásnál is – ajánlott a terveket előzetesen egyeztetni a helyi főépítésszel. Szakembereink ebben is eljárnak.

1.5 Tervezői egyeztetés

 • Az 1.1-1.5 pontokban felsoroltakat a II. Építészeti tervcsomag ára tartalmazza!

ÁRA: 1.200.000 - 2.200.000,- Ft + ÁFA

Amennyiben az építési telek ill. annak elhelyezkedése szükségessé teszi, az alábbi külön vizsgálatok elvégzése, ill. tervek elkészítése is elengedhetetlen:

Geodézia

Az építési telek földmérő által készített geodéziai felmérése.

ÁRA: 65.000,- Ft + ÁFA-tól (amennyiben szükséges)

Talajmechanika

A talajmechanikai szakvélemény célja, hogy megállapítsuk az épület alatti talaj összetételét, rétegződését, teherbírását, valamint a talajvíz szintjét.
Előfordulhat, hogy a helyi sajátosságok ismeretében a szabályozási tervben általánosan kötelezővé teszik a talajmechanikai vizsgálatot.
Ezen túlmenően érdemes elkészíttetni a vizsgálatot, ha:
a környező épületeken rendszeresek talajproblémára utaló károsodások
újonnan parcellázott (különösen feltöltött) ingatlanoknál
A szakvélemény készítője az épület méretétől függően, az építész tervezővel és a statikussal való egyeztetés után próbafúrás(oka)t készít az épület helyén, és talajmintát vesz, minden mélységből. Ezt követően a helyszínen vett talajmintákat laboratóriumban vizsgálják és megállapítják a talaj fizikai jellemzőit.
A vizsgálat szükségessége a tervezési eljárást a laboratóriumi vizsgálat idejével (kb. 3 hét) meghosszabbítja.

ÁRA: 150.000,- Ft + ÁFA-tól (amennyiben szükséges)


Közútcsatlakozás
Előfordulhat, hogy a telek elhelyezkedése miatt a kapubehajtó létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.
A kapubehajtók (vagyis útcsatlakozások) létesítése, a kapubehajtó kiépítése csak közútkezelői hozzájárulással, és a közútkezelő által tett kikötések megtartásával végezhető.
Cégünk ebben az esetben a hatóságoknak megküldi a kérelmet a kapubehajtó létesítéséhez, valamint elkészíti a szaktervező által készített tervdokumentáció, amely tartalmazza a végleges kapubehajtó tervét, és az esetlegesen szükséges, építés alatti forgalomkorlátozási tervet.
ÁRA: 70.000,- Ft + ÁFA (amennyiben szükséges)


Tűzvédelemi műszaki leírás.
Amennyiben a szomszédos épületek elhelyezkedése szükségessé teszi.
ÁRA: 50.000,- Ft + ÁFA (amennyiben szükséges)


Kertterv
Ha a telek olyan építési övezetbe esik, ahol kötelező az építési engedélyhez kertépítészeti terv, az építéshatóságok mindezt kérik a tervekben dokumentálni. Ilyenkor válik szükségessé a tájépítész, kertépítész mint szakági tervező bevonása.
ÁRA: 250.000,- Ft + ÁFA-tól (amennyiben szükséges)


Településképi véleményezési eljárás
Abban az esetben, ha a tervek elkészítése során további főépítészi egyeztetés szükséges, vagy ha az építkezés tervtanácsi eljárás hatálya alá esik, az ezzel kapcsolatos ügyintézés munkadíja.
ÁRA: 100.000,- Ft + ÁFA (amennyiben szükséges)


Műemléki környezet
A műemléki környezet általában a védetté nyilvánított műemlékkel közvetlenül határos ingatlanokat jelenti. Az egyes védett épületek konkrét környezetét a műemléket védetté nyilvánító rendelet egyedileg határozza meg. Ilyen helyen található telek esetén a Műemlékvédelmi Hivatal szakhatósággá válik, és külön szakhatósági állásfoglalás kérése szükséges.
Amennyiben felmerül ilyen kötelezettség, az ezzel kapcsolatos költségek minden esetben egyedileg határozhatóak meg.

Régészet
Ha a telek nyilvántartott régészeti lelőhelyen található, szakhatósági állásfoglalás szükséges a munkálatok megkezdéséhez, szükség esetén pedig el kell végeztetni a szakhatósági állásfoglalásban előírt régészeti szakfeladatot.
Cégünk ilyen esetben megkéri az állásfoglalást, az esetlegesen szükséges munkálatokat megrendeljük, a megrendelőhöz csatoljuk a tervezett beruházás műszaki adatait
Családi ház építése esetén ez általában pár napot vesz igénybe.
A vizsgálat szükségessége a tervezési eljárást a régészeti hatósági eljárás idejével meghosszabbítja.
Amennyiben felmerül ilyen kötelezettség, az ezzel kapcsolatos költségek minden esetben egyedileg határozhatóak meg.

IV. Tervezői művezetés csomag
A hatályos jogszabályok értelmében az építtető köteles az építész tervezőt tervezői művezetéssel megbízni. A kivitelezés során a tervezőnek 6 alkalommal tervezői művezetést kell végezni.
A 6 alkalmas tervezői művezetés díja 170.000,-Ft + ÁFA*
*a fenti díjat Budapesten kívül oda-vissza számított közlekedési költségtérítés is terheli, amelynek mértéke 300,- forint/km-nek megfelelő forint díj.

V. Belsőépítészeti csomag
A látványos belső terek kialakításában, a praktikus bútorozásban, a felületek, a világítás kiválasztásában belsőépítész tervezőink nyújtanak segítséget. A tervezés díját személyes konzultáció után tudjuk megadni.

VI. Módosítások
A terveket a vevő igényei szerint módosítani tudjuk, egyfelől megváltoztathatjuk a belső válaszfalak elrendezését, vagy akár garázst szobává alakíthatunk, szükség esetén módosíthatjuk a külső nyílászárók helyét. A módosítások során az építési és tervezési előírásokat minden esetben be kell tartanunk.
A módosítások díja 75.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap, illetve 10.000,- Ft + ÁFA / mérnökóra.

VII. Fizetés és szállítás:

TERVCSOMAG
A fizetés átutalással történik a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül.
Tervek átadása a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül.
A tervek átadása elektronikus úton történik.

TERVCSOMAG
Az első részlete kifizetése átutalással történik a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül. A fizetendő összeg az I. TERVCSOMAG ára.
A fizetés második részlete az elkészült tervek e-naplóba való feltöltésekor esedékes.
A tervek átadása az e-naplóba való feltöltéssel, ill. elektronikus úton történik (elektronikus úton való megküldéssel és a teljes csomag elektronikus adathordozón való átadásával).
Kérés esetén a terveket nyomtatott formában is átadjuk.
Az átadás határideje a szerződés aláírásától számított 8 hét, amely az esetlegesen szükséges külön vizsgálat(ok) határidejével meghosszabbodik.

BEÉPÍTHETŐSÉGI VIZSGÁLAT
A fizetés átutalással történik a vizsgálat megrendelésekor.
Az elvégzett vizsgálatról szóló írásos építészi szakvéleményt a díj beérkezését követő 10 munkanapon belül megküldjük a megrendelő részére.

Kövess minket Facebook-on